Contact met de leraar

Contact met de leerkracht Via het ouderportaal PARRO verloopt de (digitale) communicatie met school vlot. Ouders kunnen snel de leerkrachten bereiken en de leerkrachten plaatsen regelmatig een bericht over de klas in de PARRO-app. Als u de leerkracht wat uitgebreider wilt spreken vragen wij u na schooltijd  een afspraak te maken. Er zijn vijf formele…

Lees meer

Techniek en kunst

Home > In de klas Techniek en kunst Techniek en kunst We leren de leerlingen dat techniek boeiend en inspirerend is en ongekend veel mogelijkheden en uitingsvormen heeft. De technieklessen van de vakdocent (juf Jip) zijn dan ook erg populair.  Zij geeft haar lessen aan de hand van de IPC thema’s (twee dagen per week)…

Lees meer

Klassengids

Home > In de klas BewegingsonderwijsContact met de leraarKlassengidsSchooltijdenTechniek en kunst

Lees meer

Bewegingsonderwijs

Home > In de klas Bewegingsonderwijs Gymlessen De leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen kleutergym in het speellokaal van de school verzorgd door de groepsleerkracht. Vanaf groep 3 hebben de leerlingen gymles in de sportcomplex Het Binnenveld, aan de Marijkeweg. Omdat deze afstand te ver is heeft de gemeente Wageningen busvervoer geregeld. De…

Lees meer

Schooltijden

Home > In de klas Schooltijden Continurooster volgens het vijf gelijke dagen model De G.J. van den Brinkschool hanteert het vijf gelijke dagen model. Alle dagen gaan de leerlingen van 8.30 uur tot 14.00 naar school; zij eten samen met de leerlingen en zijn tijdens de speelkwartieren samen met de kinderen buiten. Eten en spelen…

Lees meer