Contact met de leraar

Home > Informatie Contact met de leraar Contact met de leerkracht Via het ouderportaal PARRO verloopt de (digitale) communicatie met school vlot. Ouders kunnen snel de leerkrachten bereiken en de leerkrachten plaatsen regelmatig een bericht over de klas in de PARRO-app. Als u de leerkracht wat uitgebreider wilt spreken vragen wij u na schooltijd  een…

Lees meer

Techniek en kunst

Home > Informatie Techniek en kunst Techniek en kunst We leren de leerlingen dat techniek boeiend en inspirerend is en ongekend veel mogelijkheden en uitingsvormen heeft. De technieklessen van de vakdocent (juf Jip) zijn dan ook erg populair.  Zij geeft haar lessen aan de hand van de IPC thema’s (twee dagen per week) met ruimte…

Lees meer

Klachtenregeling

Home > Informatie Klachtenregeling De school hanteert de klachtenregeling van de gezamenlijke besturenorganisaties, en heeft als format het model klachtenregeling van de Vereniging Bijzondere Scholen gebruikt. De regeling is bedoeld voor een ieder die met de schoolorganisatie verbonden is (leerlingen, ouders/verzorgers, personeel). Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur en personeel…

Lees meer

Contributie / ouderbijdrage

Home > Informatie Contributie / ouderbijdrage Lidmaatschap en vrijwillige ouderbijdrage (contributie) De organisatievorm van de school is een vereniging waarvan u als ouder/verzorger lid kunt worden. Met de contributie van de leden, het betreft een vrijwillige ouderbijdrage, worden alle activiteiten bekostigd die naast de reguliere lessen plaatsvinden. Het gaat om de schoolreisjes, het schoolkamp, de…

Lees meer

Klassengids

Home > Informatie Het bestuur van de Wageningse School Vereniging komt graag zo spoedig mogelijk in contact met gegadigden voor de volgende functie:  leerkracht voor (hoog)begaafde leerlingen (drie dagen per week /  wtf 0,6) Samen met je duo-partner een bijzondere groep leiden, uitdagingen en successen delen met collega’s, èn leerlingen zien opbloeien onder uitdagend onderwijs.…

Lees meer

Gym

Home > Informatie Gym Gymlessen De leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen kleutergym in het speellokaal van de school verzorgd door de groepsleerkracht. Vanaf groep 3 hebben de leerlingen gymles in de sportcomplex Het Binnenveld, aan de Marijkeweg. Omdat deze afstand te ver is heeft de gemeente Wageningen busvervoer geregeld. De bushalte bevindt…

Lees meer

Corona maatregelen

Home > Informatie Corona maatregelen Corona  De scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zijn open. Ouders mogen gelukkig weer de school in, klassen hoeven niet meer gescheiden te worden van elkaar, gesprekken en ouderavonden kunnen weer op school plaatsvinden! Het was een enerverende periode waar we ook veel van geleerd hebben, door bijvoorbeeld…

Lees meer

Privacybeleid

Home > Informatie Privacybeleid Privacy volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Link naar het volledige privacybeleid Op de G.J. van den Brinkschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve…

Lees meer