Contributie / ouderbijdrage

Lidmaatschap en vrijwillige ouderbijdrage (contributie)

De organisatievorm van de school is een vereniging waarvan u als ouder/verzorger lid kunt worden. Met de contributie van de leden, het betreft een vrijwillige ouderbijdrage, worden alle activiteiten bekostigd die naast de reguliere lessen plaatsvinden. Het gaat om de schoolreisjes, het schoolkamp, de excursies en de feestdagen.

Naast deze contributie worden er vervolgens geen extra bijdragen meer van u gevraagd. Op deze wijze kan ieder kind dus aan alle activiteiten deelnemen.

De contributie is afhankelijk van het gezinsinkomen en van het aantal kinderen dat u op onze school heeft. De bedragen kunt u vinden in de schoolgids. Afhankelijk van uw inkomen verschilt de bijdrage van minimaal € 17,50 tot maximaal € 92,50 per kind. Het lidmaatschap gaat in vanaf het eerste schooljaar dat het kind naar school gaat. De besteding van het geld wordt op de Algemene Leden Vergadering in november vastgesteld en gecontroleerd.