Contributie / ouderbijdrage

Lidmaatschap en vrijwillige ouderbijdrage (contributie)

De organisatievorm van de school is een vereniging waarvan u als ouder/verzorger lid kunt worden. Met de contributie van de leden, het betreft een vrijwillige ouderbijdrage, worden alle activiteiten bekostigd die naast de reguliere lessen plaatsvinden. Het gaat om de schoolreisjes, het schoolkamp, de excursies en de feestdagen.

Naast deze contributie worden er vervolgens geen extra bijdragen meer van u gevraagd. Op deze wijze kan ieder kind dus aan alle activiteiten deelnemen.

De contributie is afhankelijk van het gezinsinkomen en van het aantal kinderen dat u op onze school heeft. De bedragen kunt u vinden in de schoolgids. Afhankelijk van uw inkomen verschilt de bijdrage van minimaal € 17,50 tot maximaal € 92,50 per kind. Het lidmaatschap gaat in vanaf het eerste schooljaar dat het kind naar school gaat. De besteding van het geld wordt op de Algemene Leden Vergadering in november vastgesteld en gecontroleerd.

Het bestuur van de Wageningse School Vereniging komt graag zo spoedig mogelijk in contact met gegadigden voor de volgende functie:

 leerkracht voor (hoog)begaafde leerlingen
(drie dagen per week /  wtf 0,6)

Samen met je duo-partner een bijzondere groep leiden, uitdagingen en successen delen met collega’s, èn leerlingen zien opbloeien onder uitdagend onderwijs. Zo ziet je baan als HB leraar er bij ons uit.

Wij zoeken:

een ervaren creatieve, enthousiaste en ondernemende  leerkracht die:

  • Kennis en affiniteit heeft met betrekking tot hoogbegaafdheid.
  • Een afgeronde opleiding op HBO- of academisch niveau heeft.
  • Didactisch en pedagogisch sterk is. Die onderwijs ontwerpt en een aanbod heeft op het gebied van metacognitie.
  • Autonomie aan de leerling geeft (durft kinderen vrijheid te geven in hun leerproces) en hoge verwachtingen heeft.
  • Een teamspeler en daarnaast flexibel is.

Wij bieden:

  • Een tijdelijke benoeming per 1 december 2022, of zo spoedig mogelijk daarna,  met uitzicht op een vaste aanstelling.
  • Een salariëring dat is vastgesteld conform CAO-PO
  • Een werkomgeving met enthousiaste en deskundige collega’s gericht op samenwerking.
  • Een stabiele school (financieel, leerlingenaantal), met betrokken ouders
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een interessante leeromgeving in de universiteitsstad

 

Inlichtingen en sollicitatie:

Bent u geïnteresseerd? Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 20 oktober  worden gericht aan mevr. A.C.M. Haak, directeur-bestuurder, per e-mail: directie@brinkschool.nl Telefonisch is zij te bereiken op: 0317-4246091 of 06-83329648. Voor meer informatie zie www.brinkschool.nl