De leerlingenraad

Op de G.J. van den Brinkschool mogen leerlingen meedenken over het beleid van de school. Nadat de eerste verkiezingen in oktober 2016 hadden plaatsgevonden werd de eerste leerlingenraad geïnstalleerd door de wethouder. Uit de groepen 6, 7, 8 en 6-8 zitten twee leerlingen in de leerlingenraad. Iedere afgevaardigde is één jaar lid van de leerlingenraad, zodat meerdere leerlingen de mogelijkheid krijgen hun klas te vertegenwoordigen.

 

De doelen van de leerlingenraad

 • Leerlingen een volwaardige inbreng en inspraak geven in het schoolgebeuren;
 • leerlingen democratie laten ervaren;
 • leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is;
 • leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school. 

 

Waarom een leerlingenraad?

In het kader van burgerschapsvorming vinden wij het belangrijk dat leerlingen nadenken over wat zij belangrijk vinden en dit vervolgens bespreken met de directeur. In het kader van kwaliteitszorg vinden wij het belangrijk om te weten wat de leerlingen bezighoudt en hoe wij ons onderwijs en de leeromgeving meer kunnen laten aansluiten bij de leerlingen. 

 

Acties leerlingenraad

 • Opstellen profiel van een nieuwe leerkracht en advies geven.
 • Bevindingen huidige lesmethoden geven.
 • Evalueren schoolregels.
 • Nieuwe ouders op de eerste verdieping een rondleiding geven.
 • Leerlingen enthousiasmeren voor het  Brink Orkest en Brink Koor
 • Beheer van het licht en geluid van het Brink Theater.
 • Onderhoud schoolvijver regelen.
 • Advies geven voor speeltoestellen en speelgoed op het schoolplein
 • Bijhouden van de ideeënbus.
 • Alles wat vanuit de klassen naar voren wordt gebracht bespreken.

 

Wie zitten er in de leerlingenraad?

Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt de leerlingenraad opnieuw vastgesteld. Zodra de uitslag van de verkiezingen voor de leerlingenraad bekend is, zullen de namen gepubliceerd worden.

Het bestuur van de Wageningse School Vereniging komt graag zo spoedig mogelijk in contact met gegadigden voor de volgende functie:

 leerkracht voor (hoog)begaafde leerlingen
(drie dagen per week /  wtf 0,6)

Samen met je duo-partner een bijzondere groep leiden, uitdagingen en successen delen met collega’s, èn leerlingen zien opbloeien onder uitdagend onderwijs. Zo ziet je baan als HB leraar er bij ons uit.

Wij zoeken:

een ervaren creatieve, enthousiaste en ondernemende  leerkracht die:

 • Kennis en affiniteit heeft met betrekking tot hoogbegaafdheid.
 • Een afgeronde opleiding op HBO- of academisch niveau heeft.
 • Didactisch en pedagogisch sterk is. Die onderwijs ontwerpt en een aanbod heeft op het gebied van metacognitie.
 • Autonomie aan de leerling geeft (durft kinderen vrijheid te geven in hun leerproces) en hoge verwachtingen heeft.
 • Een teamspeler en daarnaast flexibel is.

Wij bieden:

 • Een tijdelijke benoeming per 1 december 2022, of zo spoedig mogelijk daarna,  met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Een salariëring dat is vastgesteld conform CAO-PO
 • Een werkomgeving met enthousiaste en deskundige collega’s gericht op samenwerking.
 • Een stabiele school (financieel, leerlingenaantal), met betrokken ouders
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een interessante leeromgeving in de universiteitsstad

 

Inlichtingen en sollicitatie:

Bent u geïnteresseerd? Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 20 oktober  worden gericht aan mevr. A.C.M. Haak, directeur-bestuurder, per e-mail: directie@brinkschool.nl Telefonisch is zij te bereiken op: 0317-4246091 of 06-83329648. Voor meer informatie zie www.brinkschool.nl