Het schoolbestuur

Algemeen bijzonder schoolbestuur

De Wageningse School Vereniging (WSV) is een vereniging voor  Algemeen Bijzonder Onderwijs. De school is een zogenaamde 'éénpitter', dat wil zeggen: één bestuur met één school.

Het bestuur van de school wordt gevormd door de leden van de schoolvereniging,  de ouders/verzorgers van de kinderen en ook door externen. Tweemaal per jaar legt het bestuur tijdens een Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de leden.

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit twee delen:  een uitvoerend bestuursdeel (UB)  en een toezichthoudend bestuursdeel. 

 

Uitvoerend Bestuur

  • Paul van den Brink: penningmeester, ouder
  • Jaap Siemens: bestuurslid, ouder
  • Fred Berends: directeur-bestuurder

 

Toezichthoudend bestuur / toezichthouders

  • Joep Cuppen: voorzitter, ouder
  • Anita Jurgens: secretaris, ouder
  • Tim Raats:  bestuurslid, ouder
  • Els Kranen: extern bestuurslid
  • Jeroen Kruisselbrink: bestuurslid, ouder