Kennismaking en aanmelding

Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom op de G.J. van den Brinkschool. U kunt voor een kennismakingsgesprek en bezoek een afspraak maken met de directeur. De school krijgt jaarlijks veel aanmeldingen. Het beleid van de school is erop gericht 29 leerlingen per klas aan te nemen.

Voor de 6-8 groep (hoogbegaafden) geldt een specifiek aannamebeleid.

Aannamebeleid:

Aantal inschrijvingen Broertjes en zusjes van kinderen die al op de GJ van den Brinkschool zitten, hebben voorrang, mits zij op tijd zijn ingeschreven (zie hieronder). Deze groep wordt aangevuld met nieuwe leerlingen tot het maximum aantal inschrijvingen.

Inschrijving van nieuwe leerlingen
Aan het begin van elk kalenderjaar wordt op basis van het aantal ingeschreven broertjes en zusjes bepaald hoeveel nieuwe leerlingen kunnen worden ingeschreven. Ouders die hun kind in willen schrijven bij de GJ van den Brinkschool kunnen een rondleiding krijgen van de directeur. Een rondleiding kan het hele jaar door gegeven worden en is niet verplicht voor een aanmelding. Aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaats op volgorde aanmelding en  is mogelijk vanaf het kalenderjaar dat het kind twee jaar wordt. Geïnteresseerde ouders kunnen een aanmeldformulier aanvragen. Dit kan per mail, per post, telefonisch of via de website vanaf de eerste schooldag van het kalenderjaar dat het kind één wordt. Vanaf die dag wordt het aanmeldformulier ook pas uitgegeven. Wanneer de school dit volledig ingevuld en ondertekend formulier retour ontvangt, staat uw kind als aangemeld genoteerd. Let wel: voor zover het maximaal aantal inschrijvingen niet wordt overschreden. Wanneer het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt, wordt er een wachtlijst gevormd.

Broertjes en zusjes van ingeschreven kinderen
Broertjes en zusjes van kinderen die al ingeschreven zijn voor de GJ van den Brinkschool kunnen ingeschreven worden vanaf hun geboorte.Om voorrang te krijgen op andere kindren moeten ouders deze broertjes en zusjes inschrijven vóór het kalenderjaar dat hun kind twee wordt. De school zal ouders hier jaarlijks aan herinneren door middel van een oproep in de BrinkBerichten. Ook ouders van kinderen die wel ingeschreven zijn, maar nog niet op school zitten, krijgen een jaarlijks verzoek eventuele nieuw geboren broertjes en zusjes vast aan te melden.

Zij-instroom
De school streeft actief naar het vullen van vrijkomende plekken in hogere klassen door middel van zij-instroom. Wanneer een nieuwe leerling wordt aangemeld voor een van de hogere klassen wordt gekeken of er plaats is in de betreffende klas. Indien dit niet het geval is, wordt verzocht een wachtlijstformulier in te vullen en komt het kind op de wachtlijst te staan. Vrije plaatsen in een klas worden ingevuld met nieuwe leerlingen op volgorde van aanmelding voor de wachtlijst. Het kan zijn dat niet alle kinderen uit een gezin geplaatst kunnen worden. Broers en zussen van een leerling die geplaatst is via de zij-instroom en nog geen vier jaar zijn krijgen automatisch een plek op de GJ van den Brinkschool. Voor broers en zussen ouder dan vier jaar geldt dat zij bovenaan de wachtlijst voor zij-instroom worden geplaatst en ingeschreven kunnen worden wanneer er plaats is.

Wachtlijstbeheer  Wij organiseren twee keer per schooljaar een 'driejarigen ochtend' om definitief vast te stellen of u nog steeds uw kind op de GJ van den Brinkschool wilt plaatsen, want pas als uw kind vier jaar is kan de inschrijving daadwerkelijk plaatsvinden. Mochten er naar aanleiding van de driejarigen ochtend of naar aanleiding van een tussentijdse afmelding een verschuiving op de wachtlijst ontstaan dan er wordt er zo spoedig mogelijk met de eerst volgende ouder, wiens kind op de wachtlijst staat, contact opgenomen.