Klachtenregeling

De school hanteert de klachtenregeling van de gezamenlijke besturenorganisaties, en heeft als format het model klachtenregeling van de Vereniging Bijzondere Scholen gebruikt.

De regeling is bedoeld voor een ieder die met de schoolorganisatie verbonden is (leerlingen, ouders/verzorgers, personeel). Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding of beoordeling van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Meestal worden klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding naar tevredenheid afgehandeld. Als dit niet mogelijk blijkt, kan de schoolcontactpersoon worden ingeschakeld. Deze kan bemiddelen, of de klager helpen bij het inschakelen van de vertrouwenspersoon.

Met de invoering van deze klachtenregeling voldoet de school aan het daarover gestelde in de Kwaliteitswet voor het Primair Onderwijs. De schoolcontactpersonen zijn Nicole van der Mark en Cristel Aerns. Het is ook mogelijk om met een externe vertrouwenspersoon contact op te nemen. De externe vertrouwenspersonen voor onze school staan vermeld in de schoolgids, zie klachtenregeling.

 

Het bestuur van de Wageningse School Vereniging komt graag zo spoedig mogelijk in contact met gegadigden voor de volgende functie:

 leerkracht voor (hoog)begaafde leerlingen
(drie dagen per week /  wtf 0,6)

Samen met je duo-partner een bijzondere groep leiden, uitdagingen en successen delen met collega’s, èn leerlingen zien opbloeien onder uitdagend onderwijs. Zo ziet je baan als HB leraar er bij ons uit.

Wij zoeken:

een ervaren creatieve, enthousiaste en ondernemende  leerkracht die:

  • Kennis en affiniteit heeft met betrekking tot hoogbegaafdheid.
  • Een afgeronde opleiding op HBO- of academisch niveau heeft.
  • Didactisch en pedagogisch sterk is. Die onderwijs ontwerpt en een aanbod heeft op het gebied van metacognitie.
  • Autonomie aan de leerling geeft (durft kinderen vrijheid te geven in hun leerproces) en hoge verwachtingen heeft.
  • Een teamspeler en daarnaast flexibel is.

Wij bieden:

  • Een tijdelijke benoeming per 1 december 2022, of zo spoedig mogelijk daarna,  met uitzicht op een vaste aanstelling.
  • Een salariëring dat is vastgesteld conform CAO-PO
  • Een werkomgeving met enthousiaste en deskundige collega’s gericht op samenwerking.
  • Een stabiele school (financieel, leerlingenaantal), met betrokken ouders
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een interessante leeromgeving in de universiteitsstad

 

Inlichtingen en sollicitatie:

Bent u geïnteresseerd? Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 20 oktober  worden gericht aan mevr. A.C.M. Haak, directeur-bestuurder, per e-mail: directie@brinkschool.nl Telefonisch is zij te bereiken op: 0317-4246091 of 06-83329648. Voor meer informatie zie www.brinkschool.nl