Flyer Brinkschool Verkeer Tegels1

Verkeerssituatie rondom school

Ruim 80% van de ouders van onze school heeft eind vorig jaar de vragenlijst over de verkeersveiligheid rondom de school ingevuld. Een overweldigende respons! Uit de resultaten blijkt dat heel veel ouders de verkeerssituatie rondom de school (zeer) onveilig vinden. We hebben veel suggesties mogen ontvangen hoe de verkeerssituatie te verbeteren.
Gebaseerd op deze suggesties hebben we vier verkeersafspraken geformuleerd. Deze vindt u in de bijgevoegde flyer.
We verzoeken u deze verkeersafspraken ook door te geven aan anderen die uw kind(eren) naar school

brengen en/of ophalen. In april evalueren we de uitkomsten van de verkeersafspraken. Ondertussen blijven we in contact met de gemeente om ook andere knelpunten en suggesties uit de vragenlijst onder hun aandacht te blijven brengen, ook ideeën voor de andere kant van de school.

flyer Brinkschool

 

Posted in

Meest recente nieuwsberichten

SAM Olympiade

‘Egg-drop’

Gastles stadsdichter