De begeleiding van leerlingen

Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs

De leerkrachten onderhouden directe contacten met het voortgezet onderwijs. Uit de terugrapportage van mentoren en brugklascoördinatoren van voormalige leerlingen van onze school, blijkt dat de aansluiting met het voortgezet onderwijs prima verloopt.

Lees meer

Groep 8 en het voortgezet onderwijs

Groep 8 is een belangrijk jaar voor leerlingen van onze school. In dit jaar wordt namelijk de keuze gemaakt voor een vorm van voortgezet onderwijs.  Al in groep 7 is aan ouders, naar aanleiding van de Cito Entreetoets, al een voorlopig advies gegeven. De procedure in groep 8  is als volgt. In oktober/november is er…

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperkingen of gedragsproblemen. Vaak kan de…

Lees meer

Betrokkenheid van ouders en rapportagegesprekken

Betrokkenheid ouders/ verzorgers   We betrekken de ouders vanaf het begin, vanaf de fase van signalering, bij het traject van leerlingbegeleiding. De ouders brengen belangrijke informatie in, die van belang is voor de voortgang van het traject en de keuzes die daarin gemaakt worden. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind en…

Lees meer

Schema van passend ondersteunen G.J. van den Brinkschool

Lees meer

Extra ondersteuning

Op onze school hebben we een aantal afspraken gemaakt ten aanzien van de extra ondersteuning. Binnen onze school proberen wij rekening te houden met de individuele verschillen tussen leerlingen. Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt het hierboven genoemde  ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding. …

Lees meer

Basisondersteuning:

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de…

Lees meer

Ondersteuners

Interne begeleiding, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistent en klassenassistent. Om het ontwikkelingsproces van leerlingen te kunnen begeleiden, wordt een structuur voor ondersteuning binnen de school vormgegeven die een handelingskader biedt op school- en groepsniveau. We hebben gekozen voor een systeem van interne begeleiding door de IB-er, leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten.  De kerntaken van de IB-er zijn in paragraaf 2.2…

Lees meer

Schoolgids

Namen en adressen