Informatievoorziening

Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter presteren en zich meer op hun gemak voelen als ze weten dat hun ouders een goed contact hebben met de school. Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van:

  • Ouderavonden Aan het begin van het schooljaar vindt er in elke klas een ouderavond plaats. De informatie die specifiek over de klas gegeven wordt, wordt als naslagwerk in de vorm van een informatieboekje per klas aan de ouders meegegeven. Daarnaast worden de ouders tijdens deze avond op hoogte gesteld van de recentelijke schoolontwikkelingen. 
  • Startgesprekken Doorgaans in de derde schoolweek vinden er individuele startgesprekken met alle ouders plaats,  waarin ouders de leerkrachten informeren over hun kind.  
    • Via Parro, een onderdeel van het schooladministratiesysteem ParnasSys, kunnen we met ouders appen. Parro is een mini sociaal netwerk, waarin leerkrachten en ouders contact kunnen hebben op een veilige manier, AVG proof.  Elke leerkracht geeft wekelijks informatie door over het reilen en zeilen binnen de klas. Aan nieuwe ouders wordt gevraagd de app te downloaden.  Via Parro delen we foto’s, filmpjes, organiseren we activiteiten en rapportgesprekken en  geven ouders absenties en privacyvoorkeuren door.  
  • Parro-berichten Wekelijks ontavngen ouders een Parrobericht met beknopte informatie over de schoolweek met relevante nieuwtjes en wetenswaardigheden over de school, de leerlingen en het onderwijs. 
  • Website van de school. Op de website is veel informatie over onze school te vinden. U vindt er onder andere deze schoolgids, het schoolplan en beleidsstukken. De website van de school is: www.brinkschool.nl.
  • Algemene Leden Vergadering Wageningse Schoolvereniging (ALV) Twee keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering belegd. Via Parro wordt u op de hoogte gesteld van de datum en plaats en ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
  • Ontwikkelgesprekken / rapportgesprekken De rapportgesprekken vinden vanaf groep 2 plaats in bijzijn van de kinderen. De kinderen leggen aan de ouders uit wat ze geleerd hebben en waar ze trots op zijn, de leerkrachten geven een toelichting. 

 

Schoolgids