Aantal leerlingen en groepen

De school heeft ongeveer 250 leerlingen verdeeld over 10 klassen. Er zijn vier heterogeen samengestelde groepen: groep 1/2A – 1/2B – 1/2C en groep 6-8. De overige zes groepen, groep 3 t/m 8, zijn homogeen samengesteld. Het uitgangspunt is 29 leerlingen per groep. Bij de start van het schooljaar bestaan de drie kleutergroepen uit ongeveer 18 kleuters. Dit aantal neemt toe omdat doordat er steeds vierjarigen instromen. Op vrijdag zijn de kleuters gesplitst in groep 1 en groep 2 en zijn de ‘instroom-leerlingen’ vrij. Aan het eind van het schooljaar bestaan de kleutergroepen uit ongeveer 26 leerlingen.

Klassenverdeling schooljaar 2023-2024

klassenverdeling

Ondersteunend personeel

Ondersteuners

Managementteamleden zijn Fred, Ron, Marianne en Tom.

Schoolgids

Namen en adressen