Bewegingsonderwijs

Gymnastiek en bewegend leren

De gymlessen in de groepen 3 t/m 8 worden zoveel mogelijk gegeven door de eigen vakdocent (meester Kjille).  De leerlingen gaan met een bus naar de sporthal ‘het Binnenveld’ aan de Marijkeweg.  Van de kinderen wordt verwacht dat zij voor de gymlessen geschikte sportkleding meenemen (broekje + shirt en schoenen). De kleuters spelen zo vaak mogelijk buiten en krijgen gymles van hun eigen leerkracht in de speelzaal op school. Ook geeft Kjille extra bewegingslessen aan zoveel mogelijk (halve) klassen op het schoolplein en in de speelzaal van school.

Daarnaast hebben alle leerkrachten aandacht voor het bewegend leren tijdens de reguliere lessen. Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen. Er wordt bewogen tussen de lessen door, maar ook tijdens het vermenigvuldigen, optellen, spellen of andere leerstof.

 

Schoolgids