De school

Verklaring van de naam

Onze school is vernoemd naar de voormalig voorzitter van het schoolbestuur, de heer G.J. van den Brink. Bij zijn afscheid in 1956 werd de school officieel naar hem vernoemd. De school is de enige school van de Wageningse Schoolvereniging die op 26 februari 1921 is opgericht. In het kalenderjaar 2021 hebben we ons honderdjarig bestaan, ondanks de corona beperkingen, met maandelijkse activiteiten geweldig gevierd! De school is sinds 1992 gehuisvest in het huidige gebouw dat in 2008 ingrijpend verbouwd werd en voldoet aan de eisen van deze tijd.

Het adres van de school

Oude Eekmolenweg 30, 6706 AP Wageningen. Telefoon: 0317 – 413395
E-mail:info@brinkschool.nl Website: www.brinkschool.nl

Algemeen bijzonder schoolbestuur

De Wageningse School Vereniging (WSV) is een vereniging voor Algemeen Bijzonder Onderwijs. De school is een zogenaamde ‘éénpitter’, dat wil zeggen: één bestuur met één school. Het woord ‘algemeen’ geeft aan dat leerlingen van alle gezindten en opvattingen welkom zijn. ‘Bijzonder’ duidt op de bestuursvorm: het bestuur van de school wordt gevormd door de leden, de ouders/verzorgers van de kinderen. Ouders/verzorgers kunnen lid worden van de vereniging en betalen dan contributie. Het bestuur van de vereniging zet in samenspraak met de directeur-bestuurder, de medezeggenschapsraad (MR) en het team het beleid voor de school uit en bewaakt de voortgang en kwaliteit. Tweemaal per jaar legt het bestuur tijdens een Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de leden.

Schoolgids