Jaarkalender, festiviteiten en excursies

Ieder schooljaar worden verschillende activiteiten gepland. Bij de start van het schooljaar ontvangen alle ouders de jaarkalender met daarop de geplande activiteiten. Ook is de jaarkalender te vinden op de website van de school. 

Festiviteiten

Onze school kent een aantal festiviteiten, waarvan de traditionele Egg-drop de meest bijzondere is.  Met trots noemen wij hier ook het eindfeest, dat jaarlijks groots georganiseerd wordt door de activiteitencommissie  voor alle ouders, leerkrachten en leerlingen. Door middel van het eindfeest bedanken we alle ouders die zich op welke dan wijze dan ook voor school ingezet hebben. 

Aan het eind van elk schooljaar heeft groep 8 een musicalavond. Als de leerlingen van onze school de school verlaten wordt dit gevierd met een groots  schoolverlaters feest, een afterparty na de musical,  en komen de namen van de leerlingen uit  groep 8 aan  de ‘Wall of Fame’  te hangen op het schoolplein.

Excursies

Elke groep heeft meerdere excursies per schooljaar  passend binnen een IPC thema.  Naast de excursies doet de Brinkschool mee aan het kunstmenu vanuit de gemeente Wageningen.  De leerlingen komen gedurende hun schoolloopbaan met alle kunst- en cultuurdisciplines in aanraking. Voor de begeleiding tijdens de excursies van het kunstmenu  doen wij een beroep op ouders.

Schoolgids

Namen en adressen