Kwaliteitsbeleid

Systematisch werken aan de kwaliteit van de school vinden we belangrijk. Dat betekent het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en op de goede manier evalueren of bereikt is wat de school wilde bereiken.  De kern van onze kwaliteitszorg is te vangen in vijf vragen: 

  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we de dingen goed?
  • Hoe weten we dat?
  • Vinden anderen dat ook?
  • Wat doen we met die wetenschap? 

Elke dag werken we samen aan kwaliteit met als doel: 

  • Elke leerling verdient een uitstekende leerkracht.
  • Elke medewerker verdient een uitstekende leidinggevende.
  • Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient het beste onderwijs.

We leveren kwalitatief goed onderwijs als de leerprestaties goed zijn, de beoordeling door de inspectie voldoende tot goed is en de klanten (leerlingen en ouders) tevreden zijn over de school.  In het schoolplan is het kwaliteitsbeleid verder uitgewerkt. 

 

Eigen schoolnorm, ambitie norm Brinkschool

De ambitie norm is de bovenste helft van Cito niveau II. We nemen hiervoor het gemiddelde van de vaardigheidsscores in de range van Niveau II, waarbij we streven dat 80% van de leerlingen dit niveau haalt. Verderop worden de Cito niveaus uitgelegd. 

Schoolgids