Leerlingenraad

llOp de G.J. van den Brinkschool mogen leerlingen meedenken over het beleid van de school. Nadat de eerste verkiezingen in oktober 2016 hadden plaatsgevonden werd de eerste leerlingenraad geïnstalleerd door de wethouder. Uit de groepen 6, 7, 8 en 6-8 zitten twee leerlingen in de leerlingenraad.Iedere afgevaardigde is één jaar lid van de leerlingenraad, zodat meerdere leerlingen de mogelijkheid krijgen hun klas te vertegenwoordigen.

 

De doelen van de leerlingenraad

 • Leerlingen een volwaardige inbreng en inspraak geven in het schoolgebeuren;
 • leerlingen democratie laten ervaren;
 • leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is;
 • leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school. 

 

Waarom een leerlingenraad?

In het kader van burgerschapsvorming vinden wij het belangrijk dat leerlingen nadenken over wat zij belangrijk vinden en dit vervolgens bespreken met de directeur. In het kader van kwaliteitszorg vinden wij het belangrijk om te weten wat de leerlingen bezighoudt en hoe wij ons onderwijs en de leeromgeving meer kunnen laten aansluiten bij de leerlingen. 

 

Acties leerlingenraad

 • Opstellen profiel van een nieuwe leerkracht en advies geven.
 • Bevindingen huidige lesmethoden geven.
 • Evalueren schoolregels.
 • Nieuwe ouders op de eerste verdieping een rondleiding geven.
 • Leerlingen enthousiasmeren voor het Brink-orkest en Brink-koor
 • Beheer van het licht en geluid van het Brink-theater.
 • Advies geven voor speeltoestellen en speelgoed op het schoolplein
 • Bijhouden van de ideeënbus.
 • Alles wat vanuit de klassen naar voren wordt gebracht bespreken.

Schoolgids

Namen en adressen