Ouderparticipatie – ouders en school

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een formulier waarop de participatiewensen aangeven kunnen worden. Het gaat vooral om activiteiten die klassenoverstijgend plaatsvinden. Specifieke hulp in de klas wordt door de leerkrachten samen met de klassenouder zelf geregeld. U kunt bijvoorbeeld aangeven of u wel of geen belangstelling heeft voor: de activiteitencommissie, de kluscommissie, het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad, de sportcommissie.

 

De activiteitencommissie  (ouderraad), inclusief sportcommissie.

De activiteitencommissie helpt, ondersteunt en/of organiseert alle activiteiten binnen de school. De activiteitencommissie bestaat uit ouders en enkele teamleden.  De leden van de activiteitencommissie zijn ook allemaal weer onderdeel van enkele grote commissies, zoals de sint-, kerst-, paas-, en schoolreiscommissie. De activiteitencommissie heeft een lijst van ouders die zich aan het begin van het schooljaar hebben opgegeven voor één of meerdere activiteiten. De activiteitencommissie en de ouders zijn erg betrokken bij de school. Zij regelen en organiseren alle feestelijke activiteiten, waaronder ieder jaar een grandioos eindfeest voor alle leerlingen van de school. Ook zorgen zij er voor dat de school ieder seizoen wordt aangekleed en versierd.  De sportcommissie is onderdeel van de activiteitencommissie. Deze commissie coördineert de inschrijving van de vele sporttoernooien waar de school aan deelneemt. 

Wij organiseren met een groep ouders alle festiviteiten voor de kinderen op school.  We nemen jullie graag mee in dat wat we doen.

  • Sinterklaas: We organiseren de sinterklaasviering op school. Van de voorbereiding vooraf tot het begeleiden van Sint en Pieten langs de klassen.
  • Kerstviering: Normaal gesproken hebben de kinderen ’s avonds een kerstdiner in de klas.  Tijdens dit kerstdiner is er een gezellig samenzijn voor de ouders met glühwein, soep en bittergarnituur. Wij doen de voorbereiding en de uitvoering op de avond zelf.
  • Pasen: We organiseren het paasontbijt in de klassen in aanwezigheid van de paashaas.  Tijdens het ontbijt ben je aanwezig om hierbij te ondersteunen.
  • Wandelvierdaagse:  Op de verschillende wandeldagen staan we langs de kant met drinken en wat lekkers om de kinderen aan te moedigen.
  • Schoolreisje: Het schoolreisje is ieder jaar één van de hoogtepunten voor de kinderen. Wij regelen het vervoer en de locaties. Naar bijvoorbeeld Toverland, Hellendoorn, Het Land van Jan Klaassen, Dierenpark Amersfoort, etc.
  • Eindfeest: Van het eindfeest op school wordt altijd een groot feest gemaakt. Aan de hand van een jaarlijks wisselend thema zijn er voor de kinderen attracties, spelletjes en poffertjes. Dit wordt altijd gezien als een fantastische afsluiting van het jaar.  Ook voor de ouders is dit, normaal gesproken, een gezellig feest met muziek, hamburgers en drankjes. Dit is een unieke gelegenheid om mee te mogen genieten van het plezier van de kinderen. Vooraf worden al deze zaken door ons voorbereid en op de dag zelf zijn we aanwezig om de dag in goede banen te leiden.

We hebben jou nodig!

We zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders om ervoor te zorgen dat alle festiviteiten voor onze kinderen door kunnen blijven gaan. Meld je aan! Lijkt het jou het ook leuk om met een groep ouders samen te werken aan activiteiten en zo betrokken te zijn bij onze school? Neem dan via school contact op met: Sanne Stroosnijder. Nicole van der Mark vertegenwoordigt het team. Binnen de Activiteiten Commissie is ook een sportcommissie actief waar Kjille Kemperman, als vakdocent, deel van uitmaakt.

Contactouders / klassenouders

Iedere groep beschikt over een of twee contactouders. Deze ouders ondersteunen de leerkracht van de groep bij diverse activiteiten. Zo helpen zij bij het regelen van excursies (met name de begeleiding door ouders van groepjes kinderen) en verlenen hand- en spandiensten bij speciale onderwijsactiviteiten. Tevens is de contactouder de schakel tussen de ouders van de groep en de leerkracht waar het organisatorische zaken betreft. Aan het begin van het schooljaar, tijdens de ouderavond, worden ouders uitgenodigd om zich aan te melden als contactouder.

    Schoolgids