Sportactiviteiten en schoolkamp

Leerlingen van de Brinkschool kunnen zich in schoolverband op veel sporten inschrijven. De sportcommissie, bestaande uit twee ouders en onze vakdocent gymnastiek, meester Kjille, regelt en coördineert de inschrijving. Jaarlijkse sporttoernooien waar de school in ieder geval aan meedoet zijn: het voetbaltoernooi, korfbaltoernooi, basketbal en volleybaltoernooi, het dam- en schaaktoernooi en de scholierenveldloop in het arboretum, georganiseerd door de atletiekvereniging. Soms ook het waterpolotoernooi,  afhankelijk van de inschrijvingen. 

De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 nemen ieder schooljaar deel aan de schoolsport olympiade georganiseerd door Sportservice Wageningen. 

Aan het begin van ieder schooljaar gaat groep 8 drie dagen op schoolkamp. De kinderen gaan op de fiets  naar het Buiten Centrum in Overasselt en slapen in blokhutten. De leiding van het kamp bestaat uit drie of vier leerkrachten. Er zijn geen extra kosten aan verbonden omdat deze in de ouderbijdrage inbegrepen zijn. 

Schoolgids

Namen en adressen