Tevredenheidsonderzoek

Eén keer per vier jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het laatste onderzoek heeft eind oktober 2021, midden in een coronajaar,  plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn besproken en worden verder opgevolgd met de leerlingenraad en de MR. Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten van het onderzoek dat onder de ouders en leerlingen is afgenomen.  Het gehele rapport is opvraagbaar bij de directie. 

 

Resultaten tevredenheidsonderzoek

Het tevredenheidonderzoek is ingevuld door:

  • 51% van de ouders (de landelijke benchmark is 40% respons) 
  • 98% van de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 en 6-8.

De uitkomst van het oudertevredenheidsonderzoek is 8.2 (landelijke benchmark is 7.7). Op alle thema’s scoren we hoger dan de landelijke benchmark. De uitkomsten per thema worden weergegeven in figuur 1. 

1

De uitkomst van het leerlingtevredenheidsonderzoek is 8.5 (landelijke benchmark is 8.2). Op alle thema’s scoren we hoger dan de landelijke benchmark. De uitkomsten per thema worden weergegeven in figuur 2. 

2

Schoolgids