Vakantierooster

Vanuit de landelijke overheid bestaan richtlijnen voor de vakantiespreiding. Daarnaast vindt binnen het Algemeen Directeuren Overleg  van Wageningen overleg plaats over de planning van de overige vakantieperiodes. In dit directeurenoverleg zijn alle Wageningse basisscholen en Het Pantarijn (Voortgezet Onderwijs) vertegenwoordigd. 

Voor het schooljaar 2022 – 2023 is het vakantierooster als volgt: 

Herfstvakantie : Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie: Maandag 26 december  t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie: Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023

Paasvakantie: Vrijdag 7 april  t/m maandag 10 april 2023

Meivakantie: Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart: Donderdag 18  en vrijdag 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag Maandag 29 mei 2023

Zomervakantie: Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

 

Extra vrije dagen / studiedagen voor het team

Groep 1 t/m 8: Woensdag 19 oktober 2022

Groep 1 t/m 8: Vrijdag 23 december 2022

Groep 1 t/m 8: Maandag 6 maart 2023

Groep 1 t/m 8 Woensdag 17 mei 2023

Groep 1 t/m 8: Maandag  19 juni 2023

Groep 1 t/m 8: Vrijdag 7 juli 2023