Vakantierooster

Vanuit de landelijke overheid bestaan richtlijnen voor de vakantiespreiding. Daarnaast vindt binnen het Algemeen Directeuren Overleg  van Wageningen overleg plaats over de planning van de overige vakantieperiodes. In dit directeurenoverleg zijn alle Wageningse basisscholen en Het Pantarijn (Voortgezet Onderwijs) vertegenwoordigd.
Wageningen valt in vakantieregio midden, voor algemene informatie over vakantieregio's bezoekt u de site van de rijksoverheid: schoolvakantieregio's.

Voor het schooljaar 2022 – 2023 is het vakantierooster als volgt:
Zomervakantie: Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Extra vrije dagen / studiedagen voor het team (alle groepen)
Maandag  19 juni 2023
Vrijdag 7 juli 2023

Voor het schooljaar 2023–2024 is het vakantierooster als volgt:

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasvakantie:
Meivakantie:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

Extra vrije dagen / studiedagen voor het team (alle groepen)

maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
maandag 25 december  t/m vrijdag 5 januari 2024
maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
maandag 20 mei 2024
maandag 15 juli t/m vrijdag 25 augustus 2024

Maandag 25 september 2023
Woensdag 22 november 2023
Vrijdag 22 december 2023
Vrijdag 15 maart 2024
Woensdag 5 juni 2024
Vrijdag 12 juli 2024