Vakantierooster

Vanuit de landelijke overheid bestaan richtlijnen voor de vakantiespreiding. Daarnaast vindt binnen het Algemeen Directeuren Overleg  van Wageningen overleg plaats over de planning van de overige vakantieperiodes. In dit directeurenoverleg zijn alle Wageningse basisscholen en Het Pantarijn (Voortgezet Onderwijs) vertegenwoordigd. 

Voor het schooljaar 2022 – 2023 is het vakantierooster als volgt: 

Herfstvakantie : Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie: Maandag 26 december  t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie: Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023

Paasvakantie: Vrijdag 7 april  t/m maandag 10 april 2023

Meivakantie: Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart: Donderdag 18  en vrijdag 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag Maandag 29 mei 2023

Zomervakantie: Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

 

Extra vrije dagen / studiedagen voor het team

Groep 1 t/m 8: Woensdag 19 oktober 2022

Groep 1 t/m 8: Vrijdag 23 december 2022

Groep 1 t/m 8: Maandag 6 maart 2023

Groep 1 t/m 8 Woensdag 17 mei 2023

Groep 1 t/m 8: Maandag  19 juni 2023

Groep 1 t/m 8: Vrijdag 7 juli 2023

Het bestuur van de Wageningse School Vereniging komt graag zo spoedig mogelijk in contact met gegadigden voor de volgende functie:

 leerkracht voor (hoog)begaafde leerlingen
(drie dagen per week /  wtf 0,6)

Samen met je duo-partner een bijzondere groep leiden, uitdagingen en successen delen met collega’s, èn leerlingen zien opbloeien onder uitdagend onderwijs. Zo ziet je baan als HB leraar er bij ons uit.

Wij zoeken:

een ervaren creatieve, enthousiaste en ondernemende  leerkracht die:

  • Kennis en affiniteit heeft met betrekking tot hoogbegaafdheid.
  • Een afgeronde opleiding op HBO- of academisch niveau heeft.
  • Didactisch en pedagogisch sterk is. Die onderwijs ontwerpt en een aanbod heeft op het gebied van metacognitie.
  • Autonomie aan de leerling geeft (durft kinderen vrijheid te geven in hun leerproces) en hoge verwachtingen heeft.
  • Een teamspeler en daarnaast flexibel is.

Wij bieden:

  • Een tijdelijke benoeming per 1 december 2022, of zo spoedig mogelijk daarna,  met uitzicht op een vaste aanstelling.
  • Een salariëring dat is vastgesteld conform CAO-PO
  • Een werkomgeving met enthousiaste en deskundige collega’s gericht op samenwerking.
  • Een stabiele school (financieel, leerlingenaantal), met betrokken ouders
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een interessante leeromgeving in de universiteitsstad

 

Inlichtingen en sollicitatie:

Bent u geïnteresseerd? Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 20 oktober  worden gericht aan mevr. A.C.M. Haak, directeur-bestuurder, per e-mail: directie@brinkschool.nl Telefonisch is zij te bereiken op: 0317-4246091 of 06-83329648. Voor meer informatie zie www.brinkschool.nl