Hoogbegaafden: groep 6-8

Passend onderwijs

Gelijke kansen door ongelijk onderwijs: daar gelooft onze school in. Ieder kind mag zijn potentieel ontwikkelen en dit kan niet door ieder kind hetzelfde onderwijs te geven. Dit vinden we logisch voor kinderen met een flinke achterstand. Dit is ook logisch voor kinderen met een flinke voorsprong.

Regelmatig lopen deze kinderen vast en raken geblokkeerd. Hoe eerder deze signalen serieus genomen worden hoe beter. Hoogbegaafdheid is een manier van ‘zijn’ waardoor het kind een andere benadering vraagt in de opvoeding en op school. Deze kinderen beleven hun omgeving en gevoelens zeer intens. Vaak hebben ze een  onstilbare honger naar kennis of ervaringen. Ze vinden niet altijd automatisch aansluiting bij leeftijdsgenootjes. In Nederland is 2% van de mensen hoogbegaafd. De hoogste percentages bevinden zich in Wageningen en Eindhoven. Onze school heeft daarom een speciale groep voor hoogbegaafde kinderen (greop 6-8 voor voltijds HB onderwijs).

Volgens de principes van passend onderwijs bieden we extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben. Hoogbegaafde kinderen vallen hier ook onder: zij hebben continu meer uitdaging nodig en hebben ondersteuning nodig bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling en andere vaardigheden, zoals ‘leren leren’ en omgaan met falen.  Een daartoe opgeleide leraar heeft de kennis en pedagogische aanpak in huis om daarmee om te gaan. Daarnaast biedt hoogbegaafden onderwijs de kinderen het voordeel van een groep gelijkgestemde kinderen. Een hoogbegaafd kind zal zich in het regulier onderwijs steeds moeten aanpassen en voelt continu dat het anders denkt en reageert. Een groep met andere hoogbegaafde kinderen die op eenzelfde manier denken en schakelen, biedt hen de mogelijkheid zichzelf te zijn en aansluiting te vinden bij gelijkgestemden.

Daarnaast maakt deze groep deel uit van de school en vinden er regelmatig dwarsverbanden plaats zodat de leerlingen leren om te gaan met niet-gelijk-gestemden. Zo is er een gezamenlijk schoolkamp en schoolreisje, zijn er iedere dag gezamenlijke speelkwartieren en worden er groepsdoorbrekende activiteiten georganiseerd met alle groepen.