Schooltijden

Continurooster volgens het vijf gelijke dagen model

De G.J. van den Brinkschool hanteert het vijf gelijke dagen model.
Alle dagen gaan de leerlingen van 8.30 uur tot 14.00 naar school; zij eten samen met de leerlingen en zijn tijdens de speelkwartieren samen met de kinderen buiten.

Eten en spelen

De leraren eten rond twaalf uur samen met de kinderen in de klas. De leerlingen hebben vanaf groep 3 twee keer een speelkwartier: rond tien uur en rond 12 uur. Voorafgaand aan het eerste speelkwartier eten de leerlingen iets kleins, een appel of een ander fruithapje.

Tijdens de lunch hebben de leerlingen een half uur pauze: een kwartier voor de lunch en een kwartier voor het tweede speelkwartier buiten. Bij erg slecht weer spelen de kinderen binnen. Voor de lunch nemen de leerlingen brood, en drinken mee. De leerkrachten zullen er op toezien dat de leerlingen voldoende tijd hebben om hun eten op te eten.

Met de medezeggenschapsraad is een beweegbeleid opgesteld waarin afgesproken is dat er ook tussen de lessen door voldoende gelegenheid tot bewegen is. Ook houden de leerkrachten rekening met inspanning en ontspanning tijdens en na de lessen.

Drinken

In samenwerking met Sportservice Wageningen is jaren geleden gestart met het drinken van water. Iedere leerling heeft een waterbidon ontvangen. Tussen de lessen door mogen de leerlingen altijd water drinken wanneer ze maar willen. Dus eigenlijk hoeft u geen drinken mee te geven, maar wel een waterbidon of waterfles.