Schooltijden

Continurooster volgens het vijf gelijke dagen model

De G.J. van den Brinkschool hanteert het vijf gelijke dagen model.
Alle dagen gaan de leerlingen van 8.30 uur tot 14.00 naar school; zij eten samen met de leerlingen en zijn tijdens de speelkwartieren samen met de kinderen buiten.

Eten en spelen

De leraren eten rond twaalf uur samen met de kinderen in de klas. De leerlingen hebben vanaf groep 3 twee keer een speelkwartier: rond tien uur en rond 12 uur. Voorafgaand aan het eerste speelkwartier eten de leerlingen iets kleins, een appel of een ander fruithapje.

Tijdens de lunch hebben de leerlingen een half uur pauze: een kwartier voor de lunch en een kwartier voor het tweede speelkwartier buiten. Bij erg slecht weer spelen de kinderen binnen. Voor de lunch nemen de leerlingen brood, en drinken mee. De leerkrachten zullen er op toezien dat de leerlingen voldoende tijd hebben om hun eten op te eten.

Met de medezeggenschapsraad is een beweegbeleid opgesteld waarin afgesproken is dat er ook tussen de lessen door voldoende gelegenheid tot bewegen is. Ook houden de leerkrachten rekening met inspanning en ontspanning tijdens en na de lessen.

Drinken

In samenwerking met Sportservice Wageningen is jaren geleden gestart met het drinken van water. Iedere leerling heeft een waterbidon ontvangen. Tussen de lessen door mogen de leerlingen altijd water drinken wanneer ze maar willen. Dus eigenlijk hoeft u geen drinken mee te geven, maar wel een waterbidon of waterfles.

Het bestuur van de Wageningse School Vereniging komt graag zo spoedig mogelijk in contact met gegadigden voor de volgende functie:

 leerkracht voor (hoog)begaafde leerlingen
(drie dagen per week /  wtf 0,6)

Samen met je duo-partner een bijzondere groep leiden, uitdagingen en successen delen met collega’s, èn leerlingen zien opbloeien onder uitdagend onderwijs. Zo ziet je baan als HB leraar er bij ons uit.

Wij zoeken:

een ervaren creatieve, enthousiaste en ondernemende  leerkracht die:

  • Kennis en affiniteit heeft met betrekking tot hoogbegaafdheid.
  • Een afgeronde opleiding op HBO- of academisch niveau heeft.
  • Didactisch en pedagogisch sterk is. Die onderwijs ontwerpt en een aanbod heeft op het gebied van metacognitie.
  • Autonomie aan de leerling geeft (durft kinderen vrijheid te geven in hun leerproces) en hoge verwachtingen heeft.
  • Een teamspeler en daarnaast flexibel is.

Wij bieden:

  • Een tijdelijke benoeming per 1 december 2022, of zo spoedig mogelijk daarna,  met uitzicht op een vaste aanstelling.
  • Een salariëring dat is vastgesteld conform CAO-PO
  • Een werkomgeving met enthousiaste en deskundige collega’s gericht op samenwerking.
  • Een stabiele school (financieel, leerlingenaantal), met betrokken ouders
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een interessante leeromgeving in de universiteitsstad

 

Inlichtingen en sollicitatie:

Bent u geïnteresseerd? Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 20 oktober  worden gericht aan mevr. A.C.M. Haak, directeur-bestuurder, per e-mail: directie@brinkschool.nl Telefonisch is zij te bereiken op: 0317-4246091 of 06-83329648. Voor meer informatie zie www.brinkschool.nl