De school

Missie

Onze missie (onze opdracht) is:  wij leren samen

Het is als school onze maatschappelijke opdracht om leerlingen goed uit te rusten voor hun toekomstige deelname in de maatschappij. Op de G.J. van den Brinkschool is het belangrijk dat elke leerling kennis verzamelt én zich ontwikkelt tot een gezonde kritische denker die in staat is probleemoplossend te werk te gaan.

 

Visie

Met plezier naar school. Dat is ons uitgangspunt. Daarom zetten we ons in voor een schoolomgeving die veilig voelt. Dat betekent dat we leerlingen helpen om zichzelf te zijn. En we leren onze leerlingen wat ze moeten doen als ze iets nog lastig vinden. Op deze manier bouwen ze aan vertrouwen. In zichzelf en in elkaar.

De basis hiervoor zijn vijf, door het team geformuleerde, pijlers waarin geen volgorde van belangrijkheid is.

  1. Wij leren samen en helpen elkaar
  2. Wij bevorderen zelfstandigheid
  3. Wij leren de kinderen hoe te leren.
  4. Wij ondersteunen de kinderen om te vertrouwen op eigen kunnen.
  5. Wij bieden veiligheid en een veilige omgeving. 

De school wordt gezien als een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen en waar je samen oefent in sociale vaardigheden. Om dat voor elkaar te krijgen hanteren wij, als gecertificeerde Kanjerschool, afspraken vanuit de Kanjertraining: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen en hebben plezier. Deze afspraken zijn leidend, sturen het pedagogisch handelen van de leerkrachten en worden dagelijks gebruikt om de sfeer en de omgang in de klas prettig te houden. 

 

Wageningse schoolvereniging sinds 1921

De G.J. van den Brinkschool wordt bestuurd door de Wageningse Schoolvereniging, opgezet voor Algemeen Bijzonder onderwijs. Ouders worden lid van de vereniging en betalen contributie. Het woord bijzonder staat voor de bestuursvorm, omdat de school bestuurd wordt door ouders en een directeurbestuurder. Het bestuur wordt door de ouders gekozen en bestaat uit een uitvoerend- en een toezichthoudend bestuur.

De Wageningse Schoolvereniging heeft gekozen voor neutraal onderwijs. Alle gezindten en opvattingen zijn welkom op de G.J. van den Brinkschool. Op dit moment heeft de school ongeveer 246 leerlingen verdeeld over tien groepen.

Er zijn vier heterogene groepen van verschillende leeftijden (de kleutergroepen 1/2A, 1/2B, 1/2C en groep 6-8 voor voltijds hoogbegaafden-onderwijs) en 6 homogene groepen waarin de kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar zitten en waar binnen veel differentiatie plaats vindt (de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8).

Na de klassikale instructie van de leerkracht werken de leerlingen op drie soms vier verschillende niveaus. De begeleiding is op deze niveaus afgestemd en kan per kind en per vak verschillen. De niveaus zijn:   Intensief    /  Basis / Verdiepend.  Daarnaast is er in iedere klas een groep met meerbegaafde leerlingen, zij worden plusstromers genoemd en krijgen extra verdiepende lesstof in de eigen klas aangeboden. (4e niveau). De plusstromers uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8) en uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) krijgen beiden een dagdeel les van de plusstroomleerkracht, juf Marianne.

Vakdocenten

De school heeft vakdocenten voor techniek, muziek en gymnastiek. De technieklessen worden aan alle groepen, behalve de kleutergroepen, gegeven in een eigen technieklokaal.

leer-het-leren-tr

Soort onderwijs

Leren: een mooie mix

De G.J. van den Brinkschool biedt degelijk onderwijs voor wat betreft rekenen, taal, lezen en schrijven waarbij het gaat om kennis, vaardigheden en inzicht. De goede leerlingresultaten laten zien dat deze aanpak werkt.

De geïntegreerde IPC-aanpak (International Primary Curriculum) voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en expressie wordt in de vorm van eigentijds leren aangeboden. Bij IPC gaat het ook om kennis, vaardigheden en inzicht, maar gaat het aanbod meer uit van het eigentijds leren. In deze tijd heeft het onderwijs de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op en de wereld van nu en de toekomst, de huidige 21e eeuw. Voor zover we nu weten, is dit een wereld waarin informatie, communicatie en technologie altijd en overal beschikbaar zijn. Een wereld die in een hoog tempo verandert en die naast kennis ook de ontwikkeling van ‘brede’ vaardigheden vraagt. Een mooie mix dus van degelijk onderwijs en eigentijdsleren.