Vakanties en planning van studiedagen voor het team

Vanuit de landelijke overheid bestaan richtlijnen voor de vakantiespreiding. Daarnaast vindt binnen het Algemeen Directeuren Overleg  van Wageningen overleg plaats over de planning van de overige vakantieperiodes. In dit directeurenoverleg zijn alle Wageningse basisscholen en Het Pantarijn (Voortgezet Onderwijs) vertegenwoordigd.

Vakantierooster schooljaar 2023 – 2024

Herfstvakantie : Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie: Maandag 25 december  t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Paasvakantie: Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie: Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024


Extra vrije dagen/ studiedagen voor het team (alle groepen)

Maandag 25 september 2023
Woensdag 22 november 2023
Vrijdag 22 december 2023
Vrijdag 15 maart 2024
Woensdag 5 juni 2024
Vrijdag 12 juli 2024

 

Schoolgids

Namen en adressen