Contact met de leraar

Contact met de leerkracht

Via het ouderportaal PARRO verloopt de (digitale) communicatie met school vlot. Ouders kunnen snel de leerkrachten bereiken en de leerkrachten plaatsen regelmatig een bericht over de klas in de PARRO-app. Als u de leerkracht wat uitgebreider wilt spreken vragen wij u na schooltijd  een afspraak te maken.

Er zijn vijf formele momenten in het schooljaar waarop de ouders met de leerkracht(en) contact kunnen hebben over hun kind of over de klas.

 • In de (doorgaans) tweede schoolweek vindt er een ouderavond per klas plaats. Deze avond heeft een tweeledig doel: elke leerkracht informeert u over onze schoolontwikkeling en over de bijzonderheden in de klas. Daarna is er ruimte om elkaar informeel te ontmoeten en te leren kennen, want we hebben een ouderavond in de corona-periode echt gemist!
 • In de derde week kunt u inschrijven voor een startgesprek over uw kind. Ondanks de overdracht die elke leerkracht heeft is het van belang dat u afstemt en/of checkt wat de ‘nieuwe’ leerkracht moet weten over uw kind. Bovendien leert u zo ook de nieuwe leerkracht kennen. De kinderen zijn bij dit gesprek niet aanwezig.
 • In november ontvangt u een rapportageformulier over de vorderingen van uw kind. Facultatief kan hier een gesprek aan toegevoegd worden.
 • In februari wordt het eerste leerlingrapport aan de leerlingen meegegeven. Naar aanleiding hiervan worden u en uw kind uitgenodigd voor een rapportgesprek. Wij hechten er waarde aan dat uw kind bij de bespreking van het rapport aanwezig is. Verplicht is dit uiteraard niet. Als u zaken zonder aanwezigheid van uw kind met de leerkracht wilt bespreken raden wij u aan apart een afspraak te maken.
 • Aan het eind van het schooljaar ontvangen de leerlingen het tweede rapport. Er volgt dan geen rapportgesprek meer. Mocht u, of de leerkracht, nog behoefte hebben aan een gesprek ten behoeve van de overdracht naar het volgende schooljaar, dan is daar gelegenheid voor. De data van de rapporten en de rapportgesprekken staan vermeld op de jaarkalender.

 

Brengen en halen in de groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C en 3 (ouders in de klas) Vanaf 8.15u tot 8.30u is iedereen welkom om zijn/haar kind iedere dag in de klas te komen brengen. Blijf svp geen kwartier hangen, het is echt als inloop bedoeld. De leerkracht is er voor de kinderen. Aan het einde van de schooldag bent u iedere dag tussen 14.00 - 14.15 u welkom in de klas voor een gesprekje met de leerkracht als dit gewenst wordt.

 

Inloopkwartier voor de leerlingen  uit de groepen 4 t/m 8  Vanaf 8.15u mogen de leerlingen direct naar de klas, echter zonder  ouders. Dit geldt ook voor groep 4. De ouders van groep 4 worden nadrukkelijk uitgenodigd om  direct om 14.00 uur even naar binnen te lopen, zodat er, als u wilt, iedere dag even contact met de leerkracht kan zijn.

 

Het bestuur van de Wageningse School Vereniging komt graag zo spoedig mogelijk in contact met gegadigden voor de volgende functie:

 leerkracht voor (hoog)begaafde leerlingen
(drie dagen per week /  wtf 0,6)

Samen met je duo-partner een bijzondere groep leiden, uitdagingen en successen delen met collega’s, èn leerlingen zien opbloeien onder uitdagend onderwijs. Zo ziet je baan als HB leraar er bij ons uit.

Wij zoeken:

een ervaren creatieve, enthousiaste en ondernemende  leerkracht die:

 • Kennis en affiniteit heeft met betrekking tot hoogbegaafdheid.
 • Een afgeronde opleiding op HBO- of academisch niveau heeft.
 • Didactisch en pedagogisch sterk is. Die onderwijs ontwerpt en een aanbod heeft op het gebied van metacognitie.
 • Autonomie aan de leerling geeft (durft kinderen vrijheid te geven in hun leerproces) en hoge verwachtingen heeft.
 • Een teamspeler en daarnaast flexibel is.

Wij bieden:

 • Een tijdelijke benoeming per 1 december 2022, of zo spoedig mogelijk daarna,  met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Een salariëring dat is vastgesteld conform CAO-PO
 • Een werkomgeving met enthousiaste en deskundige collega’s gericht op samenwerking.
 • Een stabiele school (financieel, leerlingenaantal), met betrokken ouders
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een interessante leeromgeving in de universiteitsstad

 

Inlichtingen en sollicitatie:

Bent u geïnteresseerd? Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 20 oktober  worden gericht aan mevr. A.C.M. Haak, directeur-bestuurder, per e-mail: directie@brinkschool.nl Telefonisch is zij te bereiken op: 0317-4246091 of 06-83329648. Voor meer informatie zie www.brinkschool.nl