Eerste schooldag

Informatie over een schooldag / de eerste schooldag  bij kleuters

Vanaf 8.15uur tot 8.30 uur is iedereen welkom om zijn/haar kind iedere dag in de klas te komen brengen. Blijf svp geen kwartier hangen, het is echt als inloop bedoeld. De leerkracht is er voor de kinderen. Om half negen gaat de bel en start de klas. De kinderen gaan dan in de kring zitten.

Kringgesprek
De kinderen mogen vertellen, er worden liedjes gezongen en verschillende thema’s behandeld. Ook wordt er geoefend met dagen van de week, taaloefeningen en motoriek.

Planbord
Kinderen kiezen via het planbord een activiteit. Ze kunnen kiezen voor verschillende spelletjes, de zandtafel, de poppenhoek, knex, tekenen en vele andere activiteiten. De juf houdt in de gaten of er goed wordt gerouleerd. Kinderen spelen nog veel buiten, altijd onder toezicht.

Eten en drinken
Rond 10.00 uur is er een kleine eet- en drinkpauze. Kinderen mogen hiervoor drinken en iets lekkers, fruit of een koekje, meenemen. Rond twaalf uur is er een lunchpauze en eet de juf met de kinderen in de klas. In de eerste periode blijven de kinderen vaak middag thuis. In overleg met de ouders wordt dit afgesproken. Vanaf vijf jaar zijn de kleuters leerplichtig en volgen zij de volledige lestijd.

Ophalen
Op alle dagen van de week, maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag, kunnen ouders de kinderen om 14.00 uur ophalen. De leerkrachten blijven bij de kinderen op het plein staan totdat de ouders of verzorgers ze komen afhalen. Ook bent u iedere dag tussen 14.00 - 14.15 uur welkom in de klas voor een gesprekje met de leerkracht als dit gewenst is.

Gymles
De kinderen spelen veel buiten. Als het erg nat of heel koud is krijgen ze gymles in het speellokaal op school. Ze hebben nog geen speciale gymkleren nodig maar wel gymschoenen. Deze kan het kind aan het begin van het schooljaar meenemen. De schoenen blijven gewoon op school.

Speelgoed
Op maandag mogen kinderen een speeltje of knuffel mee naar school nemen. Op andere dagen liever niet.