Bedankt voor de aanmelding

Bedankt voor de aanmelding van uw kind voor de 5-8 groep (voltijds hoogbegaafdenonderwijs) aan onze school. We zullen gedurende de komende weken contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Op volgorde van aanmelding wordt u uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek met mij en waarin we verkennen of ons aanbod overeenkomt met uw verwachtingen. In een tweede vervolggesprek is het de bedoeling dat uw kind ook mee komt, zodat hij/zij ook kennis kan maken met de school en de leraar. Vervolgens wordt uw aanmelding besproken in het aanmeldteam en wordt bekeken of uw kind op onze school geplaatst kan worden. Deze aanmelding betekent dus nog niet een automatische plaatsing.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij altijd bereiken per email (directie@brinkschool.nl) of telefonisch 0317-413395 (school) / 06-83329648.

Hartelijke groeten,

Fred Berends

directeurbestuurder G.J. van den Brinkschool