De medezeggenschapsraad

 

Wat doet de MedezeggenschapsRaad?

Wij, leden van de MR vertegenwoordigen u als ouder en personeelslid tijdens gesprekken met de directie van onze school. Tijdens openbare MR-vergaderingen bepaalt de MR haar standpunt. Dit standpunt wordt mede gebaseerd op uw opmerkingen. Om uw stem te kunnen horen proberen wij zo benaderbaar mogelijk te zijn. En door helder met u te communiceren en openheid van zaken te geven. Zo zijn alle vergaderstukken openbaar en op te vragen.

 

Wat mag de MedezeggenschapsRaad?

Wij hebben twee soorten gereedschappen in onze MR-gereedschapskist liggen: het instemmingsrecht en adviesrecht. Zo heeft de MR instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van de school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook rondom plannen bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement. Wij mogen het bestuur adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

 

Hoe bereikt u de MedezeggenschapsRaad?

In de afgelopen twee COVID jaren hebben we ondervonden hoe belangrijk communicatie is. Daarom wil de MR op een laagdrempelige manier te bereiken zijn. Dus heeft u iets op hart, wilt u uw hart luchten of wilt u van uw hart geen moordkuil maken, trek ons dan onze jas. Dat kan en mag op het schoolplein, in de school,  of stuur ons een mail: mr@brinkschool.nl

 

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

Drie personeelsleden en drie ouders vormen de MR. Met het instellen van de MR voldoet de G.J. van den Brinkschool aan haar wettelijke verplichting.

Het algemene e-mail adres voor de MR is: mr@brinkschool.nl en wordt beheerd door de voorzitter.

Namens de geleding ouders (OMR)

  • Jeroen Zwetsloot-Findenegg, voorzitter
  • Irene Lutgendorff-Benthem
  • Sylvie van der Poll

 

Namens de geleding personeel (PMR) 

  • Irene van der Glas
  • Kjille Kemperman
  • Nicole van der Mark, secretaris

De directeur-bestuurder, Fred Berends, is adviserend lid.