Contributie / ouderbijdrage

Home > Op school Contributie / ouderbijdrage Lidmaatschap en vrijwillige ouderbijdrage (contributie) De organisatievorm van de school is een vereniging waarvan u als ouder/verzorger lid kunt worden. Met de contributie van de leden, het betreft een vrijwillige ouderbijdrage, worden alle activiteiten bekostigd die naast de reguliere lessen plaatsvinden. Het gaat om de schoolreisjes, het schoolkamp,…

Lees meer

Corona maatregelen

Corona  De scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zijn open. Ouders mogen gelukkig weer de school in, klassen hoeven niet meer gescheiden te worden van elkaar, gesprekken en ouderavonden kunnen weer op school plaatsvinden! Het was een enerverende periode waar we ook veel van geleerd hebben, door bijvoorbeeld digitaal onderwijs efficiënt in te…

Lees meer