Ouders en school

WSV, de Wageningse Schoolvereniging

Een goede samenwerking tussen ouders en school is heel belangrijk.  Leren samen te leven en samen te werken staan hoog genoteerd op onze school. Van jongs af aan betekent dat: samen delen, rekening houden met de ander, anderen niet hinderen of storen, afspraken maken en je eraan houden, luisteren naar elkaar, je eigen mening geven…

Lees meer

Buitenschoolse kinderopvang

Op basis van de Wet Dagarrangementen (ook wel de BSO-wet genoemd) hebben basisscholen een resultaatsverplichting voor de Buitenschoolse opvang. Dat betekent dat basisscholen aan ouders, die daar om vragen, opvang voor hun kind(eren) aan moeten bieden tussen 7.30 ’s ochtends en 18.30 ‘s avonds, zowel op reguliere schooldagen (voor- en naschoolse opvang), als op dagen…

Lees meer

Klachtenregeling

De school hanteert de klachtenregeling van de gezamenlijke besturenorganisaties. De regeling is bedoeld voor iedereen die met de schoolorganisatie verbonden is (leerlingen, ouders/verzorgers, personeel). Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Klachten kunnen…

Lees meer

Ouderparticipatie – ouders en school

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een formulier waarop de participatiewensen aangeven kunnen worden. Het gaat vooral om activiteiten die klassenoverstijgend plaatsvinden. Specifieke hulp in de klas wordt door de leerkrachten samen met de klassenouder zelf geregeld. U kunt bijvoorbeeld aangeven of u wel of geen belangstelling heeft voor: de activiteitencommissie, de…

Lees meer

Informatievoorziening

Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter presteren en zich meer op hun gemak voelen als ze weten dat hun ouders een goed contact hebben met de school. Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van: Ouderavonden Aan het begin van het schooljaar vindt er in elke klas een ouderavond plaats. De informatie…

Lees meer

Schoolgids