Ziekmeldingen leerlingen en zieke leerkrachten

Mocht uw kind door ziekte of andere omstandigheden de school niet kunnen bezoeken, meldt u dit ons dan bij voorkeur via  Parro of  telefonisch voor aanvang van school. 

De G.J. van den Brinkschool heeft  een erg laag ziekteverzuim. In 2018 was dat  1,33 % en in 2019 0,62%. Het landelijke ziekteverzuim in het primair onderwijs ligt rond de  6,0%. Tijdens coronapandemie lag dit percentage op 4%. Onze school is aangesloten bij een invalpool.  In een (griep) periode als er veel ziekte is onder het onderwijzend personeel zal het moeilijker worden vervangende leerkrachten te vinden. In voorkomende situaties worden de leerlingen, daar waar het kan, verdeeld over de andere groepen. Als er meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn en er geen vervanging mogelijk is,  wordt er voor gekozen uw kind thuis te laten. Mocht dit nodig zijn dan krijgt u een dag  van te voren van ons via de ouderapp van PARRO bericht, zodat u opvang thuis kunt regelen.  Ook is er in noodgevallen opvang op school voor kinderen die niet thuis opgevangen kunnen worden.

Schoolgids

Namen en adressen