Kunst en cultuureducatie

theaterNaast techniek en sport heeft cultuureducatie op onze school een belangrijke rol. Door cultuureducatie ontwikkelen de leerlingen hun talenten en maken zij kennis met kunstuitingen.  Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Het is ons doel om alle  leerlingen  gedurende hun basisschoolloopbaan in aanraking te brengen met de kunstdisciplines: muziek, dans, beeldend en film, taal en cultureel erfgoed.

Dit bereiken we door deel te nemen aan het cultureel educatief aanbod (het ‘Kunstmenu’) van de gemeente Wageningen. Verschillende culturele organisaties en zzp’ers doen mee aan het Kunstmenu en laten onze kinderen dansen, zingen, gedichten maken, toneel spelen, kennis maken met het verleden enz. De gemeente Wageningen zorgt voor de afstemming van het Kunstmenu. Daarnaast neemt de school deel aan de activiteiten van het natuur- en milieueducatie centrum ‘het Groene Wiel’ te Wageningen. 

CMK (Cultuur met Kwaliteit) 

Op onze school wordt extra aandacht aan muziek geschonken doordat de school heeft ingeschreven op het CMK-aanbod. Cultuur Met Kwaliteit, gericht op muziekonderwijs en kunst. Meester Marcus geeft geeft iedere maandag muziekles afwisselend aan groep 6 en 7. Onze ‘kinderkunst professor’ Marieke geeft iedere vrijdagochtend beeldende kunstlessen die op de IPC lessen aansluiten in het technieklokaal. Volgens een rooster komen alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 8, inclusief groep 6-8 aan bod. 

 

Brink Orkest en Brink Theater

Regelmatig treden alle groepen op in het Brink Theater. Dankzij de leerlingenraad is het theater voorzien van toneelverlichting.  Door vanaf groep 1 al gewend te raken aan het staan op een podium stimuleren we het zelfvertrouwen van de leerlingen en het plezier in het samen iets tot stand te brengen voor het oog van een echt publiek.  Sinds januari 2018 heeft de school een eigen ‘Brink Orkest’ en een ‘Brink Koor’. Beiden zijn opgericht op initiatief van de leerlingenraad, maar kende door de afgelopen twee corona jaren een lastige start. Het koor en het orkest bestaat uit leerlingen van de school, groep 5 t/m groep 8.  De vakdocent muziek, meester Marcus, begeleidt zowel het koor als het orkest.  

 

Schoolgids