Levensbeschouwelijk onderwijs

De G.J. van den Brinkschool is een algemeen bijzondere school. Levensbeschouwelijke onderwerpen worden neutraal behandeld. Tijdens godsdienstige feestdagen en IPC komen alle wereldgodsdiensten aan de orde en wordt er aandacht geschonken aan verschillende geloven en levensovertuigingen.

Schoolgids

Namen en adressen