Ondersteuners

Interne begeleiding, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistent en klassenassistent.

Om het ontwikkelingsproces van leerlingen te kunnen begeleiden, wordt een structuur voor ondersteuning binnen de school vormgegeven die een handelingskader biedt op school- en groepsniveau. We hebben gekozen voor een systeem van interne begeleiding door de IB-er, leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten.  De kerntaken van de IB-er zijn op de teampagina beschreven. De G.J. van den Brinkschool heeft drie leerkrachtondersteuners (waarvan twee fulltime) voor de groepen 3 t/m 8. De fulltime onderwijsassistent ondersteunt de leerkrachten in de groepen 3 en 4 en de parttime onderwijsassissent ondersteunt de leerkrachten in de groepen 1 en 2. 

Schoolgids