Onderwijsinspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie  ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in februari 2020 uitgevoerd bij het bestuur van de Wageningse Schoolvereniging. Er is onderzocht of het bestuur  zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Met het bestuur wordt het het uitvoerend  bestuur bedoeld, dat bestaat uit de directeur-bestuurder en twee leden (twee ouders) van het algemeen bestuur. (De overige leden van het algemeen  bestuur fungeren als interne toezichthouders).  Samengevat is het oordeel van de onderwijsinspectie op bestuursniveau het volgende:

Het bestuur heeft zicht op de onderwijskwaliteit. Het weet wat er goed gaat en wat er beter kan. Met behoud van dat wat goed gaat, werken alle betrokkenen gezamenlijk en gericht vanuit een heldere visie aan  voortdurende kwaliteitsverbetering. Het bestuur kan daarbij nu en in  de nabije toekomst voldoen aan zijn financiële verplichtingen om het  onderwijs te verzorgen. 

De interne toezichthouders moeten in hun verslag meer inzicht geven  over hun handelen en de resultaten hiervan. Het bestuur kan de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur  verder versterken door duidelijker te zijn naar de leerkrachten over de verwachtingen. Dit geldt ook voor de toezichthouders naar het  bestuur. De intern toezichthouders kunnen nog groeien in hun rol  door rolvaster en -bewuster te handelen.  Verder is op de school iedereen het er over eens dat de leerkrachten een  volgende stap kunnen zetten als het gaat om gedeelde  verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling.  De onderwijskwaliteit is van voldoende tot goed niveau.

Schoolgids