ICT-gebruik

Netwerk & ICT- coördinator

In de school zijn alle klaslokalen voorzien van digitale touchscreens en hebben we de beschikking over ruim voldoende chromebooks voor alle leerlingen.  Eén leerkracht (juf Mariska) is aangesteld als ICT-coördinator. Zij houdt contact met de firma ‘Cloudwise’ die het netwerk beheert. Wat software betreft werken wij volledig in ‘de  cloud’ via Google Workspace. De ICT’er stelt jaarlijks met het team de ambities vast voor de komende periode en draagt zorg voor de uitvoering van deze plannen. 

ICT als hulpmiddel

Alle kinderen krijgen de mogelijkheid om te leren met ICT. We werken vanuit de gedachte dat ICT een hulpmiddel is om onderwijskundige doelen te bereiken. Er zijn leerlijnen opgesteld waarbij ICT wordt ingezet als hulpmiddel bij diverse vakgebieden. Denk hierbij aan het verwerken van taalopdrachten, het maken van presentaties en het gebruiken van ICT als informatiebron. Voor enkele vakken is er software beschikbaar waar ook thuis mee gewerkt kan worden. 

Mailadressen leerlingen

We maken gebruik van Google Classroom.  Elk kind heeft een eigen mailadres van school:  leerling.xxxx@brinkschool.nl  Dit wordt alleen op school gebruikt. De afgelopen schooljaren heeft het afstandsonderwijs ons veel geleerd. Het gebruik van Google Classroom gaan we zeker doorzetten en onder andere  benutten voor het maken van huiswerk. 

 

Einddoelen ICT onderwijs

Leerlingen op de G.J. van den Brinkschool:

  • hebben een positieve houding ten aanzien van  ICT en kunnen verschillende ICT-middelen gebruiken bij het leren
  • gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier
  • kunnen zelfstandig oefenen en leren met ICT waarbij zowel kennisconstructie als kennisoverdracht tot de mogelijkheden behoren
  • kunnen met behulp van ICT hun eigen ideeën creatief vormgeven
  • kunnen met behulp van ICT digitale informatie opzoeken, verwerken, bewaren en presenteren

 

Gebruik van mobiele telefoons

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 mogen een mobieltje mee naar school nemen. Wanneer uw kind een mobiele telefoon meeneemt, dan dient de telefoon gedurende de hele schooldag uit te staan. De afspraak is:  op school zijn de mobieltjes uit en uit het zicht, tenzij de leerkracht anders beslist. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of schade.

 

Mediawijsheid & Veilig internet

Gebruikers van de digitale snelweg moeten hun rol leren kennen en leren wat wel en niet slim is op internet. Binnen IPC wordt hier structureel aandacht aan besteed. De kinderen leren de leuke kanten, de mogelijkheden en de risico’s van het internet. Ook worden tijdens deze lessen afspraken gemaakt over het omgaan met vervelende of onverwachte situaties. 

In groep 7 en 8 doen de leerlingen mee aan het landelijk project Mediamasters. Een levensechte media-ervaring waarin kinderen tijdens de Week van de Mediawijsheid met de hulp van ouders en  leerkrachten ervaren hoe ze op een kritische en leuke manier met media om kunnen gaan. 

 

Webfilter

Wij willen de kinderen zoveel mogelijk veilig en beschermd het internet op laten gaan. Er is een webfilter geplaatst die kindonvriendelijke anderszins onwenselijke sites automatisch laat blokkeren. Daarnaast geven wij goede begeleiding en maken wij duidelijke afspraken met de kinderen, want helemaal dichttimmeren lukt niet en willen we ook niet, want we leren de kinderen vooral om te gaan met het gebruik van internet.

Schoolgids

Namen en adressen