Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs

De leerkrachten onderhouden directe contacten met het voortgezet onderwijs. Uit de terugrapportage van mentoren en brugklascoördinatoren van voormalige leerlingen van onze school, blijkt dat de aansluiting met het voortgezet onderwijs prima verloopt.

r

Schoolgids

Namen en adressen