Stevige basis in de kernvakken

Een stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en schrijven vinden we belangrijk. We leggen de lat hoog voor het team en de leerlingen. Instructie neemt een belangrijke plaats in het onderwijs in. We bieden een duidelijke doorgaande lijn aan iedere leerling. We maken de leerlingen zelfstandig. Ze leren de verantwoordelijkheid te nemen om het beste uit zichzelf te halen. Iedere leerling krijgt de vrijheid die hij of zij aankan.

Schoolgids