Kanjertraining

kanjerDe Kanjervisie gaat uit van een methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling die erop gericht is kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander te geven. Alle leerkrachten zijn in deze methodiek geschoold en bevoegd om Kanjertrainingen te geven. Dit gebeurt onder andere aan de hand van vier gekleurde petten die bepaald gedrag vertegenwoordigen: 

 • De zwarte pet staat symbool voor krachtig, natuurlijk leiderschapsgedrag. Te veel kracht echter geeft bazig en dominant gedrag.
 • De rode pet staat symbool voor humorvol gedrag. Maar als je daarin doorschiet ontstaat clownesk gedrag, aanstellerigheid of meeloopgedrag. 
 • De gele pet staat symbool voor vriendelijk en inlevend gedrag. Te veel daarvan laat angstig gedrag zien.
 • De witte pet staat symbool voor jezelf zijn, voor vriendelijk, autonoom en constructief gedrag. 

Kinderen laten ‘wit/geel’ gedrag zien, of ‘wit/zwart’, of ‘wit/rood’. Belangrijk in de Kanjervisie is dat je nooit het kind afwijst, maar feedback geeft op zijn/haar gedrag. De leerkrachten zijn er op getraind hierop te sturen. Kinderen kunnen altijd een keuze maken in hun gedrag. Vooral de groepsdynamiek is belangrijk. In kanjertermen spreken we bijvoorbeeld over ‘het geven van benzine’. Door bijvoorbeeld mee te lachen geeft de groep de negatieveling als het ware brandstof om door te gaan met het negatieve (pest) gedrag. 

De kinderen leren hoe zij in moeilijke situaties figuurlijk gezien de witte pet op kunnen zetten en kunnen kiezen voor ‘kanjergedrag’. Tijdens de lessen ‘Kanjertraining’ worden onderstaande aspecten systematisch geoefend:

 • Jezelf voorstellen/jezelf presenteren.
 • Iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan.
 • Ja en nee kunnen zeggen. Ja, als je iets prettig vindt en nee, als je iets vervelend vindt.
 • Je mening geven (maar niet altijd).
 • Een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn.
 • Samenwerken.
 • Vriendschappen. Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap?
 • De kunst van vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen.
 • Kritiek durven en kunnen geven.
 • Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen.
 • De kunst van antwoord geven/vertellen. Laat je begrijpen door een ander.

Schoolgids