Team

Het team van de G.J. van den Brinkschool bestaat uit zesentwintig enthousiaste en deskundige medewerkers. In iedere groep zijn 1 of 2 leerkrachten samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de klas. De leerkrachten zijn dagelijks op school aanwezig tussen 8.00 – 16.30 uur.
Mocht u een leerkracht willen spreken dan kunt u telefonisch of via Parro een afspraak met hem of haar maken. Wij verzoeken u vriendelijk langere gesprekken na 14.45 uur te plannen; voor korte mededelingen kunt u hen op school aanspreken.

Schoolteam en kerntaken

Er zijn achttien leerkrachten, één intern begeleider, één directeur-bestuurder, drie leerkrachtondersteuners, één administrateur, en twee onderwijsassistenten Er zijn twee vaste vakdocenten voor techniek en bewegingsonderwijs (gymnastiek). Daarnaast worden door middel van subsidie vakdocenten ingehuurd voor kunst en muziek. Op de GJ van den Brinkschool zijn de kerntaken van het schoolteam als volgt:

Kerntaken leerkrachten:
● Laat leerlingen lekker leren.
● Bouwt planmatig aan een groep die samen-leren leuk vindt.
● Informeert ouders over de vorderingen, in goede en slechte tijden.
● Is een teamplayer, iedere dag.

Kerntaken interne begeleider:
● Bevordert, coördineert en bewaakt ‘lekker’ leren binnen de mogelijkheden van iedere leerling.
● Is deskundig raadgever voor het team en bevordert prettig werken.
● Overlegt met directeur en MT over voortgang en koers.

Kerntaken directeur
● Laat leerkrachten prettig werken.
● Bouwt planmatig aan een team dat ontspannen, binnen heldere kaders, kennis overdraagt en innoveert.
● Is in staat af te remmen, bij te sturen en te inspireren.

Stagiairs

De school heeft een ‘Samen Opleiden’ convenant afgesloten met de Hogeschool Utrecht en biedt daarnaast ook plaats aan stagiaires van de Hogeschool Arnhem – Nijmegen (HAN). De stageplaatsen vinden wij erg belangrijk om zo leerkrachten in opleiding de kans te bieden ervaring op te doen. Stagiaires worden door de desbetreffende leerkracht op onze school begeleid. Zij staan nooit alleen voor de klas, er is altijd supervisie van een leerkracht.

Schoolgids