Lestijden

lesDe G.J. van den Brinkschool werkt met een continurooster. De leerlingen eten met de leerkracht in de klas en gaan met leerkracht in de pauze naar buiten. Er zijn twee groepen tegelijk buiten waarbij twee medewerkers toezicht houden. 

 

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.00 uur voor groep 1 t/m groep 8.

 

Pauzes

De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben gedurende de schooldag twee keer een pauze. Dat is meestal rond 10.00 uur en rond 12.00 uur. De leerlingen uit de groepen 1 en 2 spelen gedurende de dag zowel binnen als buiten en eten hun lunch ook gezamenlijk met de leerkracht.

Schoolgids

Namen en adressen