Groep 8 en het voortgezet onderwijs

Groep 8 is een belangrijk jaar voor leerlingen van onze school. In dit jaar wordt namelijk de keuze gemaakt voor een vorm van voortgezet onderwijs.  Al in groep 7 is aan ouders, naar aanleiding van de Cito Entreetoets, al een voorlopig advies gegeven.

De procedure in groep 8  is als volgt.

  • In oktober/november is er een voorlopig adviesgesprek tussen de leerling, de ouders en de leerkracht van groep 8. In dit gesprek wordt op basis van de observaties van de leerkracht, de leerprestaties, zelfstandigheid, ambitie en interesses van de leerling een voorlopig advies gegeven.  In de overdracht van groep 7 naar groep 8 heeft de leerkracht van groep 7 haar bevindingen ten aanzien van het vervolgonderwijs aan de leerkracht van groep 8 kenbaar gemaakt.
  • Leerlingen en hun ouders kunnen vervolgens in januari de open dagen bezoeken van scholen die in aanmerking komen.
  • De ouders van leerlingen uit groep 8 hebben in februari een regulier rapportgesprek waarin samen met de leerling het definitieve VO-advies besproken wordt.   Dit zal in de meeste gevallen in de buurt liggen van het voorlopige advies dat ouders en leerling in november hebben gekregen. De leerlingen en hun ouders maken vervolgens een keuze voor een school voortgezet onderwijs. Tijdens dit gesprek worden de formaliteiten in relatie tot aanmelding bij het voortgezet onderwijs besproken en afgewikkeld. De aanmelding bij een school dient door de ouders te worden gedaan en niet door de basisschool.
  • In april maken de leerlingen de Centrale-eindtoets. Wij gebruiken de adaptieve Cito eindtoets hiervoor. Deze eindtoets dient als controle van het gegeven advies, want het advies van de basisschool is leidend voor plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Tenslotte wordt de inschrijving voor de desbetreffende school definitief.

Proces groep 8 naar het voortgezet onderwijs

8

 

Schoolgids

Namen en adressen