Hoofdluis

Regelmatig worden de kinderen op school door een groep ouders gecontroleerd op hoofdluis. Als bij een kind hoofdluis is geconstateerd, wordt dit door de leerkracht gemeld aan de ouders/verzorgers en wordt tevens informatie gegeven om de hoofdluis te bestrijden. De school beschikt over een hoofdluisprotocol.

Handige informatie over hoofdluis:

Werkwijzer hoofdluizen nat-kam-methode
Voorbeeld aanpak controleren hoofdluizen
Folder Hoofdluis

Schoolgids

Namen en adressen