Namen en adressen

G.J. van den Brinkschool 

Bezoekadres   Oude Eekmolenweg 30
Postadres   
     Oude Eekmolenweg 30, 6706 AP
Telefoon           0317-413395
e-mail               
info@brinkschool.nl
website             www.brinkschool.nl

Wageningse Schoolvereniging
WSV, Oude Eekmolenweg 30, 6706 AP Wageningen
Bankrekeningnummer  t.a.v. Wageningse Schoolvereniging  / G.J. van den Brinkschool
IBAN-nummer NL70 INGB 0000856240

Directeur-bestuurder ✆ 0317-413395
Fred Berends   directie@brinkschool.nl

Managementteam
Het managementteam bestaat uit:

  • Fred Berends, directeur-bestuurder
  • Ron de Groot, intern begeleider
  • Tom Witjes, leerkracht middenbouw en bovenbouw
  • Marianne Peerbolte, leerkracht onderbouw

Schoolbestuur

Uitvoerend deel van het bestuur
Sanne Stroosnijder                         penningmeester
Jaap Siemens                                   bestuurslid
Fred Berends                                   directeur-bestuurder

Toezichthoudend deel van het bestuur / toezichthouders
Joep Cuppen                                   voorzitter
Kristian Zuur                                  secretaris
Tim Raats                                        bestuurslid
Els Kranen                                       bestuurslid
Jeroen Kruisselbrink                     bestuurslid

 

Medezeggenschapsraad  (MR)

Namens de geleding ouders (OMR)
Irene Lutgendorff-Benthem, voorzitter
Esther Heemskerk
Stijn Hulshof

 

Namens de geleding personeel (PMR)
Kjille Kemperman, secretaris
Mandy Buijs
Cristel Aerns
Fred Berends (directeur-bestuurder) is adviserend lid

Het algemene mailadres voor de MR is:  mr@brinkschool.nl

Functionaris Gegevensbescherming (FG) – algemene informatie over de functie

Dennis Boersen – dennis.boersen@argis.nl

Activiteitencommissie (ouderraad), waaronder de sportcommissie

De activiteitencommissie bestaat uit: negen actieve ouders. Namens het team zijn vertegenwoordigd Nicole van der Mark en Sophie van Dorland. De sportcommissie wordt vertegenwoordigd door Iris Antonissen (ouder) en Kjille Kemperman. 

Kluscommissie

De leden van de klus commissie, bestaande uit een aantal ouders, verzorgen kleine reparaties op school. 

Externe adressen

Gemeente afdeling Onderwijs ✆ 0317-492771
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Inspectie basisonderwijs ✆ 0800-8051 (gratis)
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs ✆ 0900-1113111
mbt klachtmeldingen
over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld


Bibliotheek
✆ 0317-413352
Stationsstraat 2
6701 AM Wageningen


Hulpverlening Gelderland Midden ✆ 0318-684911
Stationsweg 60
6711 PT Ede

Kind Centraal Wageningen
Gemeentehuis Wageningen
karianne.radstake@wageningen.nl

Schoolgids