Namen en adressen

G.J. van den Brinkschool 

Bezoekadres   Oude Eekmolenweg 30
Postadres   
     Oude Eekmolenweg 30, 6706 AP
Telefoon           0317-413395
e-mail               
info@brinkschool.nl
website             www.brinkschool.nl

Wageningse Schoolvereniging
WSV, Oude Eekmolenweg 30, 6706 AP Wageningen
Bankrekeningnummer  t.a.v. Wageningse Schoolvereniging  / G.J. van den Brinkschool
IBAN-nummer NL70 INGB 0000856240

Directeur-bestuurder ✆ 0317-413395
Fred Berends   directie@brinkschool.nl

Managementteam
Het managementteam bestaat uit:

  • Fred Berends, directeur-bestuurder
  • Ron de Groot, intern begeleider
  • Tom Witjes, leerkracht middenbouw en bovenbouw
  • Marianne Peerbolte, leerkracht onderbouw


Onderwijzend personeel

Leerkrachten
Groep 1/2a Pauline Wijngaard pauline.wijngaard@brinkschool.nl
Groep 1/2b Ans Wolfert ans.wolfert@brinkschool.nl
Astrid van Engel astrid.van.engel@brinkschool.nl
Groep 1/2c Lieke Burghoorn lieke.burghoorn@brinkschool.nl
Dianne Smit dianne.smit@brinkschool.nl
Groep 3 Cristel Aerns cristel.aerns@brinkschool.nl
Sophie van Dorland sophie.van.dorland@brinkschool.nl
Groep 4 Marianne Peerbolte marianne.peerbolte@brinkschool.nl
Sharon Diepenveen sharon.diepenveen@brinkschool.nl
Groep 5 Marlene van de Grootevheen marlene.van.de.grootevheen@brinkschool.nl
Groep 6 Maaike Zuidema maaike.zuidema@brinkschool.nl
Yurena Garcia – Rodriguez yurena.garcia@brinkschool.nl
Groep 7 Jaap Stroband jaap.stroband@brinkschool.nl
Sharon Diepenveen sharon.diepenveen@brinkschool.nl
Groep 8 Irene van de Glas irene.van.der.glas@brinkschool.nl
Groep 6-8 Tom Witjes tom.witjes@brinkschool.nl
Annel van de Plas annel.van.der.plas@brinksschool.nl
Vakdocenten
Techniek Jip Terpstra
Gymnastiek Kjille Kemperman kjille.kemperman@brinkschool.nl
Muziek Marcus Wiebenga
Kunstprofessor Marieke Klok

Ondersteunend personeel

Leerkrachtondersteuners Mariska Stap mariska.stap@brinkschool.nl
Nicole van der Mark nicole.van.der.mark@brinkschool.nl
Mandy Buys mandy.buijs@brinkschool.nl
Onderwijsassistenten Nellie Baauw-Vermeer nellie.baauw@brinkschool.nl
Nynke Schets nynke.schets@brinkschool.nl
Administrateur Marlon Huijbers info@brinkschool.nl

Administratie

Communicatie t.b.v. de administratie loopt via tel 0317 – 413395 of info@brinkschool.nl
Adreswijzigingen e.d. graag altijd per mail doorgeven aan onze administrateur.

 

Schoolbestuur

Uitvoerend deel van het bestuur
Paul van den Brink                         penningmeester
Jaap Siemens                                  bestuurslid
Fred Berends                                   directeur-bestuurder

Toezichthoudend deel van het bestuur / toezichthouders
Joep Cuppen                                   voorzitter
Anita Jurgens                                 secretaris
Tim Raats                                        bestuurslid
Els Kranen                                       bestuurslid
Jeroen Kruisselbrink                     bestuurslid

 

Medezeggenschapsraad  (MR)

Namens de geleding ouders (OMR)
Jeroen Zwetsloot-Findenegg, voorzitter
Irene Lutgendorff-Benthem
Sylvie van der Poll

Namens de geleding personeel (PMR)
Nicole van der Mark, secretaris
Kjille Kemperman
Irene van der Glas
Fred Berends (directeur-bestuurder) is adviserend lid

Het algemene mailadres voor de MR is:  mr@brinkschool.nl

 

Activiteitencommissie (ouderraad), waaronder de sportcommissie

De activiteitencommissie bestaat uit: negen actieve ouders. Namens het team zijn vertegenwoordigd Nicole van der Mark en Sophie van Dorland. De sportcommissie wordt vertegenwoordigd door Iris Antonissen (ouder) en Kjille Kemperman. 

Kluscommissie

De leden van de klus commissie, bestaande uit een aantal ouders, verzorgen kleine reparaties op school. 

Externe adressen

Gemeente afdeling Onderwijs ✆ 0317-492771
Postbus 1
6700 AA Wageningen

 

Inspectie basisonderwijs ✆ 0800-8051 (gratis)
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl


Meldpunt vertrouwensinspecteurs ✆ 0900-1113111

mbt klachtmeldingen
over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld


Bibliotheek
✆ 0317-413352
Stationsstraat 2
6701 AM Wageningen


Hulpverlening Gelderland Midden ✆ 0318-684911
Stationsweg 60
6711 PT Ede

Kind Centraal Wageningen
Gemeentehuis Wageningen
karianne.radstake@wageningen.nl

Schoolgids

Namen en adressen