Schoolfotograaf

Eenmaal per jaar, aan het begin van het schooljaar, komt de schoolfotograaf op school om een groepsfoto en foto’s van individuele kinderen te maken. De broertjes en zusjes mogen samen op de foto, ook de broertjes of zusjes die nog niet op de basisschool zitten of de basisschool al hebben verlaten.  Het maken van deze foto’s verplicht u niet tot aankoop.

Schoolgids