Buitenschoolse kinderopvang

Op basis van de Wet Dagarrangementen (ook wel de BSO-wet genoemd) hebben basisscholen een resultaatsverplichting voor de Buitenschoolse opvang. Dat betekent dat basisscholen aan ouders, die daar om vragen, opvang voor hun kind(eren) aan moeten bieden tussen 7.30 ’s ochtends en 18.30 ‘s avonds, zowel op reguliere schooldagen (voor- en naschoolse opvang), als op dagen dat de basisschool gesloten is, zoals dat het geval is bij verlofdagen en tijdens schoolvakanties.

De G.J. van den Brinkschool heeft de uitvoering van de Wet Dagarrangementen ondergebracht bij Kinderopvang Wageningen. Daarvoor zijn met Kinderopvang Wageningen duidelijke afspraken gemaakt, die jaarlijks worden geëvalueerd. Het basisdag arrangement geldt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

Kinderopvang Wageningen is voor info/aanmelding te bereiken

Ook bent u van harte welkom langs te komen op het kantoor aan de Marijkeweg 22 na afspraak.

Voor de jongste leerlingen hebben wij contact met de locatie Pipeloi, de locatie Belhamel, de Buitenplaats (voorheen het Groene Wiel) en voor de oudere leerlingen hebben bij contact met BSO het Melkhuisje en  ‘Ons Huis’. De laatste grenst aan onze school en maakt gebruik van ons schoolplein. 

Schoolgids

Namen en adressen