Leerstromen

plusOmdat kinderen een dynamische ontwikkeling doormaken verdelen wij ons onderwijs in zes leerstromen.  Passend voor elke leerling. Dit kan per vak verschillen. 

Voor elke stroom (behalve voor de hoogbegaafde leerlingen in groep 6-8) geldt dat een leerling gekoppeld is aan een reguliere klas.  De verdeling in leerstromen is als volgt: 

  1. Zeer intensieve stroom. Voor leerlingen die zeer veel individuele zorg nodig hebben bieden we passend onderwijs met hulp van de leerkrachtondersteuners. 
  2. De intensieve stroom is voor leerlingen die intensiever begeleid moeten worden, met hulp van de leerkrachtondersteuners.
  3. De basisstroom is voor de ‘gemiddelde’ leerling, aan wie zowel door de leerkracht als door de leerkrachtondersteuner ondersteuning gegeven wordt.  
  4. De verdiepende stroom, is voor de leerling die extra uitdaging nodig heeft.
  5. Naast de verdiepende stroom is er in de eigen klas een plusstroom, voor leerlingen die nóg meer verdieping aankunnen. Aan hen wordt de reguliere lesstof ‘gecompact’ aangeboden.

Compacten wil zeggen dat het onnodig herhalen van herhalings- en oefenstof uit de reguliere leerstof wordt geschrapt. Ook biedt IPC verdieping. De verdieping is gericht op het leren verwerven en toepassen van kennis. Hogere orde vragen worden gesteld waardoor de leerlingen leren analyseren, synthetiseren en evalueren. Hierbij wordt de taxonomie van Bloom gebruikt, dwz. door vragen te formuleren waarbij voor een antwoord een beroep wordt gedaan op de ‘hogere orde denkvaardigheden’. Hogere orde denkvragen zijn vragen waarbij geanalyseerd, geëvalueerd en gecreëerd moet worden. 

  1. Sinds september 2019 is er een zesde leerstroom, een zeer verdiepende leerstroom voor  hoogbegaafde leerlingen,  aan toegevoegd. Kinderen met dit leerniveau zijn niet gekoppeld aan een   reguliere klas. Deze leerlingen zijn afkomstig uit de groep 6 t/m 8, zij krijgen een voltijds hoogbegaafden aanbod van twee gespecialiseerde leerkrachten.     

Schoolgids

Namen en adressen